Thursday, November 20, 2014

Food Diary

I don't know about you but I believe there is something called "foodgasm". I love looking at food images even though sometimes, I find myself mouthwatering. I document the food I cooked and ate out at restaurants in this diary, kind of inspiring me when I wonder what to cook and eat today.

Không biết mọi người thế nào chứ mình cực kỳ thích xem ảnh đồ ăn dù là đôi khi lúc đói, xem xong thấy mình đang nuốt nước miếng ừng ực. Mình ghi lại những đồ ăn mình nấu và đi ăn trong post này để nếu hôm nào đấy băn khoăn không biết ăn gì thì mang ra xem lại để lấy cảm hứng ăn uống.

Homemade pasta

Instant noodle with kimchi and tofu meat.

Homemade quick salad


Hot and sour soup at Din Tai Fung

Papaya salad at Bamboo

Padthai and green curry at Bamboo, a Thai Restaurant


Homemade noodle
SHARE:

No comments:

Post a Comment

© TRANG'S CORNER. All rights reserved.
Blogger Template by pipdig