Wednesday, December 10, 2014

Black and Grey

This is the outfit I wore a couple weeks ago when I literally had only 5 minute to decide what to wear. To look presentable without spending too much time, I reached to simple pieces like this dress. Adding a simple sandal and classic clutch, I'm good to get out of the door.
 
Đây là trang phục mình mặc cách đây vài tuần khi mình chỉ có khoảng 5 phút quyết định xem sẽ mặc gì. Khi không có thời gian mà vẫn muốn trông đẹp chút, mình chọn những món đồ đơn giản như chiếc váy này. Thêm một đôi sandal đơn giản, một cái bóp đơn giản là mình có thể tự tin bước ra khỏi nhà.
 
 Prada Clutch, H&M dress and Tsubo shoes.
 
SHARE:

No comments:

Post a Comment

© TRANG'S CORNER. All rights reserved.
Blogger Template by pipdig