Monday, December 8, 2014

White Sweater and Black Midi Skirt


Black and white are my most loved and worn colors. The monochrome is also my go-to combination since I don't have to think too much to put together an outfit and I know for sure the effect never turn me down.
 
Trắng và đen là hai màu mình thích nhất và mặc nhiều nhất. Cũng là bộ đôi thường xuyên vì mình không phải nghĩ quá nhiều khi kết hợp mà hiệu ứng thì không bao giờ làm mình phải thất vọng.
 
 

 
Gap white sweater - H&M black midi skirt
SHARE:

No comments:

Post a Comment

© TRANG'S CORNER. All rights reserved.
Blogger Template by pipdig