Wednesday, May 13, 2015

In An Alley

I'm back to the States for almost 2 weeks now and still struggling with being jetlagged. I planed to take a couple of blog posts but I'm still feeling dizzy all the times. I found a few pictures in my camera taking in an alley where we were staying in Ho Chi Minh City, Vietnam. Ho Chi Minh City is an over-crowed city where neighbors mostly living around a long but very narrow alley. The top I were wearing in the pictures are a little bit different because of lace texture and an sheer back, make it so ideal for the hot and humid weather.

Mình đã quay lại Mỹ được gần hai tuần rồi, nhưng vẫn bị lệch múi giờ. Người lúc nào cũng "bay bay, mơ mơ" như đang trên mây nên không thể làm được gì, ngoài việc .... không làm gì :) Tình cờ, tìm được một vài hình chụp trong ngõ nhỏ mà mình ở khi tới Tp. Hồ Chí Minh. Thành phố đông đúc, nhiều ngõ nhỏ, dài, hẹp nơi hàng xóm sống rất gần nhau. Chiếc áo mình mặc trong hình hơi đặc biệt một chút bởi chất liệu lace ở phía trước và sheer ở sau lưng, lý tưởng cho thời tiết nóng như đổ lửa của Sài Gòn. 
Thank you for reading!
SHARE:

No comments:

Post a Comment

© TRANG'S CORNER. All rights reserved.
Blogger Template by pipdig